-A +A

Laatste Corona nieuws (3 december 2020)

Buurtbussen gaan weer rijden vanaf 18 januari

Er is eindelijk goed nieuws van Arriva voor het laten rijden van de buurtbussen. Half januari zijn alle buurtbussen aangepast om Corona besmetting te voorkomen, de ventilatie is aangepast en er zijn filters geplaatst,  Vanaf 18 januari gaan de buurtbussen weer rijden. Dit betekent dat vanaf 18 januari  OV reizigers weer tegen het OV tarief moeten reizen en niet meer tegen Wmo tarief.

 

 

REGIOTAXI TIJDELIJK VANGNET VOOR OPENBAAR VERVOER BLIJFT VOORLOPIG VERLENGD

30 aug 2020

Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruik maken van de regiotaxi. De provincie heeft met de vijf regio’s in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen Wmo-tarief kunnen reizen. Dat is gelijk aan het Brabantse bustarief. In de regiotaxi 's-Hertogenbosch betaalt u € 0,75 per zone.

Maatregel voor heel Brabant
Deze maatregel geldt voorlopig nog. De maatregel geldt ook in de regio’s Regiotaxi Noordoost-Brabant, Regiotaxi ’s-Hertogenbosch, Regiovervoer Midden-Brabant en de regio Taxbus Zuidoost-Brabant (daar is start op maandag 30 maart). Kijk hier voor de contactgegevens van het regiovervoer in jouw regio: www.bravo.info/regiovervoer.

Waarom deze maatregel?
Vanwege het coronavirus rijden sinds 19 maart de vervoerders Arriva en Hermes volgens een aangepaste dienstregeling in Brabant. De provincie heeft aan de vervoerders gevraagd om ervoor te zorgen dat alle belangrijke bestemmingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, bedrijven en werklocaties, goed bereikbaar blijven. Maatregelen vanwege de corona-crisis leiden ertoe dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Door de dienstregeling aan te passen en de frequentie van het aantal bussen te verlagen wordt er niet met ‘lucht’ rondgereden en blijft een basisvoorziening aan ov beschikbaar om Brabant bereikbaar te houden. Mocht blijken dat er zich op bepaalde plekken onverhoopt problemen voordoen doordat bijvoorbeeld buurtbusverenigingen niet meer rijden, heeft de provincie de vervoerders gevraagd daar een inspanning te doen om er flexibel op in te spelen. Dat wordt nu gedaan door de samenwerking met de regiotaxi’s.

Met ingang van 1 juli gelden de volgende regels met betrekking tot corona:

  • Er geldt geen maximale bezetting in de voertuigen.
  • Chauffeurs dragen een chirurgisch mondkapje
  • Reizigers dragen een niet-medisch mondkapje.
  • Alle indicaties weer van kracht
  • Klanten dienen nog steeds zo minimaal als mogelijk de eigen bijdrage contant te betalen, klanten kunnen Pinnen of eventueel betaling op incasso basis bij PZN aanvragen.h
  • De gezondheidscheck bij de ritreservering om na te gaan of de klant last heeft van coronagerelateerde klachten, blijft onveranderd van kracht.

Verzoek aan reizigers
Heb je klachten van verkoudheid, hoesten of koorts, reis dan niet met Regiotaxi 's-Hertogenbosch.

Reizigers die gebruik maken van Regiotaxi 's-Hetogenbosch verzoeken we om de volgende preventieve maatregelen in acht te nemen:
- Was je handen regelmatig
-  Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg
- Betaal niet contant maar met een betaalpas in de taxi

18 maart 2020

De uitbraak van het Corona virus en het hoge besmettingsgevaar raakt ook de uitvoering van het regiotaxivervoer in onze regio. Onze inzet is erop gericht om verdere verspreiding van het virus in Noord-Brabant te voorkomen.

Regiotaxi 's-Hertogenbosch volgt de RIVM richtlijn
In de uitvoering van het deeltaxivervoer volgt regiotaxi 's-Hertogenbosch de richtlijnen van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu).

Maatregelen om besmetting in taxi zoveel mogelijk te voorkomen

- De chauffeur draagt een medisch mondkapje
- Chauffeurs van de Regiotaxi 's-Hertogenbosch mogen geen handen schudden bij aanvang van de rit.

Verzoek aan reizigers
Heb je klachten van verkoudheid, hoesten of koorts, reis dan niet met Regiotaxi 's-Hertogenbosch.

Reizigers die gebruik maken van Regiotaxi 's-Hetogenbosch verzoeken we om de volgende preventieve maatregelen in acht te nemen:
- Was je handen regelmatig
-  Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze na gebruik weg
- Betaal niet contant maar met een betaalpas in de taxi
 

Vragen over het Corona virus?
De antwoorden op de meest gestelde vragen staan op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/