-A +A

Vanaf 1 maart gaan de buurtbussen weer rijden

UPDATE: Vanaf 1 maart 2021 gaan de buurtbussen weer rijden. Onderstaande maatregel zal per die datum komen te vervallen. 

 

REGIOTAXI TIJDELIJK VANGNET VOOR OPENBAAR VERVOER BLIJFT VOORLOPIG VERLENGD TOT EN MET FEBRUARI 2021

Daar waar in Brabant geen buslijnen meer rijden, met name door het wegvallen van de buurtbussen, kunnen reizigers gebruik maken van de regiotaxi. De provincie heeft met de vijf regio’s in Brabant afgesproken dat reizigers in die gevallen tegen Wmo-tarief kunnen reizen. Dat is gelijk aan het Brabantse bustarief. In de regiotaxi 's-Hertogenbosch betaalt u € 0,75 per zone.
 

Maatregel voor heel Brabant

Deze maatregel geldt voorlopig nog. De maatregel geldt ook in de regio’s Regiotaxi Noordoost-Brabant, Regiotaxi ’s-Hertogenbosch, Regiovervoer Midden-Brabant en de regio Taxbus Zuidoost-Brabant (daar is de start op maandag 30 maart). Kijk hier voor de contactgegevens van het regiovervoer in jouw regio: www.bravo.info/regiovervoer.
 

Waarom deze maatregel?

Vanwege het coronavirus rijden sinds 19 maart 2020 de vervoerders Arriva en Hermes volgens een aangepaste dienstregeling in Brabant. De provincie heeft aan de vervoerders gevraagd om ervoor te zorgen dat alle belangrijke bestemmingen, zoals bijvoorbeeld ziekenhuizen, bedrijven en werklocaties, goed bereikbaar blijven. Maatregelen vanwege de corona-crisis leiden ertoe dat er aanzienlijk minder reizigers gebruik maken van het openbaar vervoer. Door de dienstregeling aan te passen en de frequentie van het aantal bussen te verlagen wordt er niet met ‘lucht’ rondgereden en blijft een basisvoorziening aan ov beschikbaar om Brabant bereikbaar te houden. Mocht blijken dat er zich op bepaalde plekken onverhoopt problemen voordoen doordat bijvoorbeeld buurtbusverenigingen niet meer rijden, heeft de provincie de vervoerders gevraagd daar een inspanning te doen om er flexibel op in te spelen. Dat wordt nu gedaan door de samenwerking met de regiotaxi’s.