Puntbestemmingen

Een algemene puntbestemming is een bestemmingsadres dat buiten de toegestane
25 km per rit ligt. Het betreft vaak ziekenhuizen en stations. Je kunt hier alleen naar toe reizen wanneer je in het bezit bent van een WMO-pas.

Je betaalt dan wel het aantal daadwerkelijk gereisde kilometers + 1x het opstaptarief.

 

Menu