-A +A

Klachten en suggesties

Hebt u klachten en/of suggesties over de dienstverlening van de regiotaxi?
Dan kunt u binnen vier weken ná de rit op de volgende manier reageren:

- Vul de reactiekaart in die u in elke taxi kunt vinden of klik hier

- Bel naar het onafhankelijke klachtenmeldpunt (088) 007 09 00

- Vermeld altijd de datum, het tijdstip en het traject van uw reis.

PZN handelt uw klacht af. Bent u het niet eens met de klachtenafhandeling?
Stuur dan een brief met uw bezwaren naar het Servicepunt Regiotaxi ’s-Hertogenbosch, postbus 12345, 5200 GZ ‘s-Hertogenbosch.