-A +A

Rolstoel en scootmobiel

Ook met een rolstoel kunt u gebruik maken van de regiotaxi. Een scootmobiel mag niet mee. Om dringende persoonlijke redenen kan uw gemeente besluiten hiervan af te wijken. Neem contact op met uw gemeente als u denkt dat dit in uw situatie nodig is.