-A +A

Voor wie is regiotaxi?

Wmo-reizigers

Wmo staat voor Wet maatschappelijke ondersteuning. In deze wet is geregeld dat u bij uw gemeente een Wmo-vervoerspas kunt krijgen als u door een lichamelijke of geestelijke beperking geen gebruik kunt maken van het openbaar vervoer. Met een Wmo-vervoerspas betaalt u een lager tarief. Informeer bij uw gemeente naar de voorwaarden. 

OV-reizigers

Iedereen kan gebruik maken van de regiotaxi. OV-reizigers betalen een hoger tarief dan Wmo-reizigers. De regiotaxi brengt u veilig en comfortabel van deur tot deur.

Als de OV-reiziger de regiotaxirit ook met het reguliere openbaar vervoer kan maken is een bindend OV advies van toepassing.
Meer informatie over het OV-advies vindt u onder het kopje 'OV-advies'.